Thông tin dược
Thông tin dược
SỞ Y TẾ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRÁNH THAI NỘI TIẾT TỐ 
24/03/2014 
 

SỞ Y TẾ THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRÁNH THAI NỘI TIẾT TỐ DẠNG PHỐI HỢP

Yêu cầu các đơn vị tải file về máy để xem chi tiết cập nhật thông tin:
vbdi_443_SYT-NVD[1]21.pdf

 
Liên kết website