Thông tin dược
Thông tin dược
SỞ Y TẾ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT CẢNH BÁO NGUY CƠ PHẢN ỨNG PHỤ 
24/03/2014 
 

SỞ Y TẾ THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CẬP NHẬT CẢNH BÁO NGUY CƠ PHẢN ỨNG PHỤ NGHIÊM TRỌNG TRÊN DA CỦA THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT PARACETAMOL

Yêu cầu các đơn vị tải file về để xem chi tiết nội dung:vbdi_441_SYT-NVD[1].pdf

 
Liên kết website