Thông tin dược
Thông tin dược
SỞ Y TẾ THÔNG BÁO SỐ 3456/TB-SYT V/V ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
18/12/2013 
 

SỞ Y TẾ THÔNG BÁO SỐ 3456/TB-SYT
V/v Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn
Yêu cầu các Công ty kinh doanh thuốc, Quầy bán lẻ và các Đại lý thuốc Vui lòng tải file thông báo về máy tính để cập nhật thông tin:
vbdi_3456_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website