Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
SƠ KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Ở TỈNH NINH THUẬN 
03/07/2015 
 

Sau khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khóa VIII thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 01/CĐ -TTg chỉ đạo UBND các  tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ngành tập trung chỉ đạo và tố chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật. UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành 06  văn bản chỉ đạo các sở ngành và đơn vị liên quan thực hiện Luật BHYT sửa đổi, trong đó có Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân năm 2015 cho các sở ban ngành và các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của  Bảo hiểm Xã hội tỉnh, tính đến tháng 6/2015, tổng số đối tượng tham gia BHYT  là 393.966 người, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 66,43%, nếu tính cả người có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận, đi học tập, làm ăn ngoài tỉnh thì số người tham gia BHYT  có 434.538 người, đạt tỷ lệ 70,36%, đây là sự tích cực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà để duy trì tỷ lệ BHYT toàn dân khi có sự thay đổi của Luật BHYT bổ sung. Tuy  nhiên, theo chỉ tiêu chung của toàn quốc phải đạt ít nhất là 75% tổng số dân tham gia BHYT thì tỉnh ta vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Báo cáo của UBND tỉnh về Đánh giá kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2015 có nêu những thuận lợi,  khó khăn, nguyên nhân và nêu các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2015 như sau:

- Tiếp tục tố chức tuyên truyền Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao tinh thần thái độ  phục vụ người bệnh, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến xã, phường.

- Quản lý tốt quỹ BHYT, kiểm soát, giám định sử dụng quỹ BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bệnh có thẻ BHYT; Tiếp tục cải cách hành chính, quy định trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT.

UBND tỉnh kiến nghị và đề xuất sửa đổi bổ sung: đề nghị Bộ Y tế xem xét, kiến nghị sửa đổi quy định về “ mua thẻ BHYT theo hộ gia đình” và quy định “Bệnh nhân tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh thì quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí điều trị nội trú 60% và bệnh nhân phải tự chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú  theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện cho bệnh nhân tiếp cận dịch vụ BHYT hơn” ./.

      CTV

 
Liên kết website