Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Sở Y tế thông báo tạm dừng lưu thông sản phẩm Nutri Taller, NutriGain plus 
16/09/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo tạm dừng lưu thông sản phẩm Nutri Taller, NutriGain plus+ của Công ty TNHH Nutrivita.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3263_SYT-NVY.pdf

 
Liên kết website