Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Rà soát, sắp xếp cộng tác viên và tình hình phân phối phương tiện tránh thai tại cơ sở 
19/06/2017 
 

Được sự chỉ đạo của Chi cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-TTDS về việc rà soát, sắp xếp cộng tác viên dân số và giám sát phương tiện tránh thai (PTTT) 6 tháng đầu năm 2017 tại 08 xã trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Ngày 14/6/2017 Lãnh đạo Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình huyện và 2 viên chức Trung tâm đã trực tiếp xuống địa bàn xã Nhị Hà, Phước Ninh để làm việc với Trưởng ban, Phó ban và viên chức Dân số xã về tình hình hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên; kiểm tra phiếu nhập kho, xuất kho và số cấp, phát PTTT; danh sách người nhận thuốc uống, bao cao su, thuốc tiêm; tình hình thực hiện tiếp thị xã hội và xã hội hóa các PTTT; tình hình ghi chép thông tin vào sổ A0.

Thông qua buổi làm việc sẽ rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cộng tác viên cho phù hợp nhằm cải thiện thù lao cho cộng tác viên trong tình hình kinh phí Trung ương không còn do chương trình mục tiêu quốc gia dân số-kế hoạch hóa gia đình bị cắt giảm, chỉ còn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo Nghị Quyết 71/2006/NQ-HĐND là 50.000đ/người/tháng; đẩy mạnh tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai phi lâm sàng; quản lý chặt chẽ tình hình bảo quản, phân phối phương tiện tránh thai miễn phí.

                                                                           Trần Thị Thanh Thu

 
Tin đã đưa

Liên kết website