Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 2813/QĐ-SYT phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 3: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2019 
23/07/2019 
 
 
Liên kết website