Thông báo
Thông báo
Quyết định về việc quy định chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020 
09/11/2015 
 
Mời xem tại đây: vbden_71_2015_QD-UBND.pdf
 
Liên kết website