Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2017 của Bệnh viện Mắt 
24/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1613_QD-SYT.pdf
 
Tin đã đưa
(06/12)
(06/12)
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)

Liên kết website