Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2017 cảu Trung tâm y tế Ninh Phước 
06/07/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2182_QD-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website