Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư y tế năm 2017 của Trung tâm y tế Ninh Hải 
21/08/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2840_QD-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website