Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2017 - Sở Y tế Ninh Thuận 
24/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1618_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website