Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Quyết định về việc phê duyệt đề án đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 quy mô 1.000 giường giai đoạn 2017 - 2020 
24/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 924-UBND.pdf
 
Liên kết website