Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Quyết định về việc phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Viện trưởng, Phó viện trưởng các viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
05/09/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3069_SY-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website