Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 513/QĐ-SYT Phê duyệt bổ sung danh sách mặt hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thuộc Gói số 01: Gói thầu Generic năm 2021 
16/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 513 QĐ.pdf
 
Tin đã đưa
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)
(04/10)
(02/10)
(01/10)
(28/09)

Liên kết website