Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định về việc đính chính cập nhật một số thông tin tại các quyết định công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học 
26/02/2016 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbden_10454_BYT-QLD.pdf 
 
Liên kết website