Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Quyết định về việc điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 
31/08/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: QDUB78.2017_signed.pdf
 
Liên kết website