Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định về việc công nhận danh mục thuốc tân dược, thuốc dược liệu, thuốc y dược cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Ninh Hải 
28/04/2017 
 
Mời xem tại đây: vbdi_1242_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website