Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Quyết định về việc công nhận danh mục thuốc tân dược, thuốc dược liệu, thuốc y dược cổ truyền sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn 
25/04/2017 
 
Mời xem tại đây: vbdi_1149_QĐ-SYT.pdf
 
Liên kết website