Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định về việc công bố danh mục 38 thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - đợt 11 
09/09/2015 
 
Mời xem tại đây: QD_BYT 3477.pdf
                          DS cong bo TĐSH_Dot 1 den 11.pdf
 
Liên kết website