Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt II năm 2016 
01/02/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định số 174

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt III năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_174_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website