Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định tạm giao biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 
21/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QDCT 62_signed su nghiep 2020.pdf
 
Liên kết website