Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định số 877/QĐ-SYT về việc công nhận danh mục thuốc tân dược sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2018 
26/03/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.Đ phe duyet DMT BVLP-2018.pdf
 
Liên kết website