Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Quyết định số 78/QĐ-SYT về việc Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Y tế Ninh Thuận 
11/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_78_QD-SYT_signed.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website