Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định số 530/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95 
10/01/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 530/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95

Mời xem chi tiết tại đây:QD 530-QD-QLD vv BH DM 99 thuoc NN_Dot 95.pdf
 
Liên kết website