Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định số 529/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95 
10/01/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 529/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95

Mời xem chi tiết tại đây:QD 529-QD-QLD vv BH DM 04 thuoc NN_Dot 95.pdf

 
Liên kết website