Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định số 527/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam– số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95 
10/01/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 527/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam– số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95

Mời xem chi tiết tại đây:QD 527 QD-QLD vv BH DM 01 thuoc NN_Dot 95.pdf

 
Liên kết website