Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định số 526/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95 
10/01/2017 
 

Bộ Y tế

Quyết định số 526/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam-Đợt 95

Mời xem chi tiết tại đây:QD 526-QD-QLD vv BH DM 03 thuoc_Dot 95.pdf

 
Liên kết website