Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định số 484/QĐSYT về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định thuyết minh đề xuất, đặt hàng thực hiện đề tài "Điều tra khảo sát đánh giá trường hợp nhiễm Toxocara canis trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và giải pháp phòng ngừa 
13/02/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_484_QD-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website