Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định số 4112/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 và thông báo lịch kiểm tra 
18/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4112_QD-SYT_signed.pdf
    vbdi_4333_TB-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website