Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định số 4112/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 và thông báo lịch kiểm tra 
18/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_4112_QD-SYT_signed.pdf
    vbdi_4333_TB-SYT_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(19/01)
(12/01)
(25/12)
(18/12)
(18/12)
(07/12)
(06/12)
(06/12)
(28/11)
(24/11)

Liên kết website