Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định số 3734/QĐ-SYT về việc thành lập tổ công tác hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu Ngành Y tế. 
27/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3734_QD-SYT_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website