Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định số 372/QĐ-SYT về việc thành lập hội đồng đánh giá công chức trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét bổ nhiệm lại chức danh phó chánh thanh tra Sở Y tế 
12/02/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_372_QD-SYT.pdf 
    vbdi_310_KH-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website