Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định số 363/QĐ-SYT về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018) 
02/02/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_363_QD-SYT_signed.pdf 
    vbdi_364_DL-BTC_signed.pdf
 
Liên kết website