Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Quyết định số 3612/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm linh kiện, vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2017 
19/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3612_QD-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website