Trung tâm Y tế Thuận Bắc
Trung tâm Y tế Thuận Bắc
Quyết định số 3582/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng hóa chất y tế năm 2017 của Trung tâm y tế Thuận Bắc 
17/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3582_QD-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website