Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008
Quyết định số 3574/QĐ-SYT về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
30/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3574_QD-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website