Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
26/09/2016 
 

Quyết định số 2223/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mời xem chi tiết tại đây:2223 QĐ-UBND .pdf
 
Liên kết website