Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố thủ tục hành chính về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện an toàn, VSLĐ và quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Ninh Thuận 
27/09/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3349_SY-SYT_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(02/07)
(06/04)
(13/01)
(28/12)
(09/06)
(13/08)
(08/08)
(17/06)
(21/05)
(22/04)

Liên kết website