Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Quyết định số 1443/QĐ-SYT về việc công nhận danh mục thuốc tân dược sử dụng tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội năm 2018 
10/05/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.Đ phe duyet DMTTTYTTTPCBXH-2018.pdf
 
Liên kết website