Trung tâm Y tế Thuận Nam
Trung tâm Y tế Thuận Nam
Quyết định số 1223/QĐ-SYT về việc công nhận danh mục thuốc tân dược, thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu sử dụng tại Trung tâm Y tế Thuận Nam năm 2018 
23/04/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh phe duyet DMT TTYTTN-2018.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website