Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định số 109/QĐ-BVLBP về việc phê duyệt danh mục giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 
05/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 109 giá thu dịch vụ.pdf
 
Liên kết website