Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định số 1026/QĐ-SYT về việc công nhận danh mục thuốc tân dược, thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu sử dụng tại Trung tâm Y tế Ninh Hải năm 2018 
05/04/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh phe duyet DMT TTYT NH-signed.pdf
 
Liên kết website