Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định 151/QĐ-BVLBP phê duyệt danh mục thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 20/8/2019 
20/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 151 gia dich vu 2019.pdf
 
Liên kết website