Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định phê duyệt danh mục giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 15/12/2018 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi 
14/12/2018 
 
 
Liên kết website