Thông tin dược
Thông tin dược
Bộ Y tế Quyết định công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học – Đợt 13 
07/03/2016 
 

Quyết định số 718

Về việc công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học – Đợt 13

Mời xem chi tiết tại đây:718_QD_BYT.pdf
Danh sách cập nhật đính chính thuốc TĐSH Đợt 1 đến Đợt 13:DS_cập_nhật_đính_chính_TDSH-Đợt.1_đến_Đợt.13.pdf

 
Liên kết website