Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định công bố công khai điều chỉnh nguồn cải cách tiền lương còn lại năm 2018 của Bệnh viện Chuyên khoa Gia liễu – Tâm thần 
21/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 4960.PDF
 
Liên kết website