Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4958/QĐ-SYT công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của TTYT huyện Ninh Sơn 
20/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 4958.pdf
 
Tin đã đưa
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)
(22/04)
(20/04)

Liên kết website