Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 4789/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ-QT Kim Phi 2 và số 51 
14/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QĐ 4789.pdf
PL 4789.PDF
 
Liên kết website