Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược và giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt XII năm 2016 
21/03/2016 
 

Quyết Định

Cấp chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc-GPP và Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt XII, năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_820_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website