Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt III năm 2016 
01/02/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định số 240

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt III năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_240_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website